O FirmieElementy techniki napędówMateriały i elementy grafitowe i kompozytoweZabezpieczenia elektryczneKontakt
Do ciągłego odlewania żeliwa i stopów metali nieżelaznych oraz metali szlachetnych
Do wyposażenia pieców do obróbki cieplnej
Do zastosowań przy produkcji materiałów półprzewodnikowych
Do zastosowań przy produkcji opakowań szklanych
Do zastosowań mechanicznych na elementy toczne i uszczelniające
Do produkcji elementów spiekanych
Grafit elastyczny PAPYEX
Materiały i elementy grafitowe i kompozytowe

Oferujemy materiały i elementy grafitowe, węglografitowe oraz z kompozytów węglowych francuskiej firmy  MERSEN 
d.CARBONE LORRAINE  (www.mersen.com).

Produkcja grafitu
Wiele różnych surowców może być wykorzystywanych przy produkcji grafitu. Tradycyjnie stosuje się mieszaninę grafitu naturalnego, koksu i sadzy zmielonych na drobny proszek węglowy. Wszystkie te składniki są postaciami węgla ale pochodzącymi z różnych źródeł. Grafit naturalny jest wydobywany w kopalniach, koks jest produktem powstającym podczas destrukcyjnej destylacji węglowodorów aromatycznych natomiast sadza powstaje podczas spalania ropy naftowej przy niedostatku powietrza. Wykorzystanie składników w różnych proporcjach powoduje ostateczne uzyskanie materiałów o różnych własnościach.

Uzyskany podczas mielenia proszek grafitowy jest następnie mieszany z organicznym spoiwem, zwykle jest nim smoła oraz  formowany – prasowany lub wytłaczany na określone wymiary. W kolejnym etapie następuje spiekanie w temperaturze około 1000 oC. Ponieważ w spoiwie znajduje się wiele substancji lotnych, uformowane bloki muszą być podgrzewane powoli aby uniknąć pęknięć wywołanych uwalniającymi się gazami. Cykl ten trwa zwykle około miesiąca. Podczas tego spiekania około 60 % spoiwa zamienia się w węgiel zaś reszta ulatnia się w postaci gazu. W celu zwiększenia gęstości wytworzonego materiału grafitowego, uzyskany podczas spiekania węgiel może być poddany impregnacji smołą lub innym składnikiem organicznym i poddany kolejnemu procesowi spiekania. Niektóre procesy impregnacji i następującego spiekania mogą trwać do kilku miesięcy w celu uzyskania specyficznego gatunku materiału.

Ostatnim etapem jest grafityzacja, podczas której bloki węglowe są podgrzewane do temperatury 2.500 – 2.700 oC. W tej temperaturze amorficzne atomy węgla przekształcają się do postaci kryształów grafitu. Temperatura grafityzacji to najwyższa temperatura procesów technologicznych występujących w warunkach przemysłowych.

Materiały kompozytowe z włókien węglowych

Wykorzystując specyficzną technologię produkcji wykonywany jest materiał kompozytowy z włókien węglowych o strukturze ułożenia włókien 3 (2,5) D. Taka struktura zabezpiecza przed rozwarstwianiem się oraz zapewnia większą żywotność w porównaniu z klasycznymi materiałami kompozytowymi z włókien węglowych.
  • Elementy wyposażenia pieców do obróbki cieplnej: tace, kosze, elementy grzejne, elementy izolacji termicznej, śruby i nakrętki
  • Elementy stosowane w technologii CZ ciągnięcia monokryształów
  • Elementy stosowane przy produkcji baterii słonecznych

Oferujemy:
materiały i elementy grafitowe, węglografitowe oraz z kompozytów węglowych francuskiej firmy MERSEN d.CARBONE LORRAINE  przeznaczonych do następujących zastosowań:

 


O FirmieElementy techniki napędówMateriały i elementy grafitowe i kompozytoweZabezpieczenia elektryczneKontakt